Informacija apie Gardine vykusį III-ąjį Lietuvos - Baltarusijos regioninio bendradarbiavimo forumą

2014-06-06


            2014 m. gegužės 29-30 d. Gardine (Baltarusijos Respublika) vyko III-asis Lietuvos - Baltarusijos regioninio bendradarbiavimo forumas, kurį organizavo Gardino srities vykdomojo komiteto administracija. Šiame forume Baltarusijos Respublikos nepaprastojo įgaliotojo ambasadoriaus Lietuvos Respublikoje Aleksandr Karol kvietimu buvo nuvykus VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos delegacija: l.e. generalinio direktoriaus Vyacheslav Afonin, Kelių skyriaus viršininkas Aurelijus Rimas, Hidrografijos skyriaus specialistas Aleksandras Stepanenko.            Forume dalyvavo Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos nepaprastieji įgaliotieji ambasadoriai (Evaldas Ignatavičius ir Aleksandr Karol), Lietuvos Respublikos ministro pirmininko patarėjas Antanas Vinkus, Alytaus, Birštono, Druskininkų, Visagino, Kaišiadorių, Marijampolės savivaldybių, Gardino srities vykdomojo komiteto vadovai ir atstovai, Baltarusijos Respublikos sporto ir turizmo ministerijos vadovai, abiejų šalių turizmo informacinių centrų atstovai, verslininkai, Vandens kelių įmonės „Belvodput“ filialo „Gardino ruožas“ direktorius A.V. Maskalevič.

            Forumas prasidėjo trumpais pranešimais, kuriuos pristatė Gardino srities vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoja Elena Agei, Baltarusijos Respublikos ambasadorius Lietuvos Respublikoje Aleksandr Karol, Lietuvos Respublikos ambasadorius Baltarusijos Respublikoje Evaldas Ignatavičius, Lietuvos Respublikos ministro pirmininko patarėjas Antanas Vinkus, kurie įvertino abiejų šalių bendradarbiavimą ir pažymėjo dideles galimybes šį bendradarbiavimai plėsti visose srityse, pirmiausiai turizmo, verslo srityse.

            Kiti pranešimai buvo skirti konkrečioms bendradarbiavimo sritims detalizuoti. Pranešėjai pateikė informaciją apie turizmo vystymą tarp abiejų šalių, informuota apie vandens turizmą tarp Baltarusijos Respublikos ir Lenkijos Respubliką naudojant Augustavo kanalą. Kadangi Augustavo kanalas turi jungtį su Nemuno upe, vandens turizmo galimybės dar labiau išsiplėstų, tačiau tam tikslui būtina sutvarkyti Nemuno upės farvaterį, taip pat išspręsti sienos kirtimo klausimus. Tai buvo toliau nagrinėta darbiniuose susitikimuose, dalyvaujant VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos atstovams.

            Forumo dalyviams buvo suteikta galimybė susipažinti su Baltarusijos vidaus vandenų kelio Nemuno upe būkle, plaukiant laivu „Olga Solomova“. Šis laivas 2013 m. buvo atvykęs į Druskininkus eksperimentinio plaukimo tikslu, kad būtų įvertintos laivybos galimybės tarp Gardino ir Druskininkų. Forumo metu buvo dar kartą aptarti šio plaukimo rezultatai, apsikeista informacija apie abiejų šalių vidaus vandenų transporto vystymą, tame tarpe pasienio ruože su Baltarusija.

            Buvo apsikeista informacija apie galimybes sutvarkyti Nemuno upės farvaterį nuo Gardino iki Druskininkų, taip pat iki Birštono, nuo kur Lietuvos vidaus vandenų keliai jau yra eksploatuojami ir laivyba yra saugi (ruože pasienis – Birštonas eksploatuojama tik 11 km ruožas ties Druskininkais).

            VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos atstovai, Baltarusijos Respublikos turizmo ir sporto institucijų, taip pat „Belvodput“ atstovai pritarė nuomonei, kad viena iš realių galimybių sutvarkyti Lietuvos ir Baltarusijos pasienio vidaus vandenų kelius ir pagerinti abiejų šalių vidaus vandenų transporto techninę bazę – tai 2014-2020 ES finansinės programos, skirtos bendriems Baltarusijos, Lietuvos, taip pat Latvijos projektams finansuoti. Tai būtų žingsnis ne tik į vandens turizmo vystymą tarp abiejų šalių, bet būtų sudarytos realios galimybės per Nemuno upę, Augustavo kanalą ir Lenkijos vidaus vandenų kelius Lietuvos vidaus vandenų kelius sujungti su Vakarų Europos vidaus vandenų kelių tinklu.