Pagerintos laivybos sąlygos Pamario krašte

2016-09-26
20160820_150027_middle

Šiais metais pradėti eksploatuoti valstybinės reikšmės vidus vandenų keliai Minijos upėje (19 km ruožas), Karaliaus Vilhelmo kanale (8,7 km ruožas) ir Drevernos upėje (1,9 km ruožas). Tačiau siekiant užtikrinti tinkamas laivybai sąlygas buvo reikalinga numatyti priemones kliūčių, ribojančių laivybą, pašalinimui.

Pagrindinė kliūtis buvo ties Lankupių šliuzu, esančiu Karaliaus Vilhelmo kanale, susiformavusi sekluma, kuri tęsėsi nuo antrojo šliuzo uždorio iki Minijos upės. Vietomis gyliai siekė 0,2-1,0, be to, abu šliuzo uždoriai buvo atidaryti tik iki 3 m pločio. Dar viena sekluma buvo susidariusi Minijos upėje ties 19 kilometru. Laivybą taip pat ribojo Drevernos upėje aukščiau tilto Dreverna – Priekulė esantys mediniai poliai.

Vykdydama valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių valdytojo funkcijas, VĮ Vidaus vandens kelių direkcija (toliau – Direkcija) pašalino minėtas kliūtis. Šiuo metu minėtuose vandens keliuose gyliai visur siekia ne mažiau 1,2 m. Lankupių šliuzo abu uždoriai atidaryti ne mažiau kaip 5 m.

Direkcija informuoja, kad Drevernos upėje yra šliuzas, kurio angos plotis yra 3,3 m (dėl techninių charakteristikų šios angos praplatinti nėra galimybių), todėl laivavedžiai turi įvertinti šio šliuzo praplaukimo galimybes ir būti atidūs. Taip pat laivavedžiai turi būti atsargūs praplaukdami po tiltais, kertančiais paminėtus vandens kelius, kadangi jų aukštis nėra didelis – kai kurie tiltai yra 3-5 m aukščio nuo vandens paviršiaus.

Minėtuose vidaus vandenų keliuose gali plaukioti riboto aukščio laivai, kurių grimzlė iki 1,0 m, o plotis, įvertinant Drevernos šliuzo plotį, ne daugiau kaip 3,2 m, sudarytos visos galimybės vandens transporto naudotojams iš Nemuno (Atmatos) per Miniją pasiekti kultūros paveldo objektą – Karaliaus Vilhelmo kanalą, juo nuplaukti iki Drevernos prieplaukos, o po to tęsti kelionę Kuršių marių vandens keliais.

Nuotraukose pateikiami, Lankupių (1-ojo ir 2-ojo uždorio) ir Drevernos šliuzo ir tiltų vaizdai.

Daugiau nuotraukų

20160820_154109_thumb 20160820_172614_thumb 20160820_173455_thumb 20160820_173839_thumb 20160820_185850_thumb 20160920_133131_thumb 20160920_133203_thumb