Pasitarimas Kauno m. savivaldybėje „Nemuno upės būklė ir jos perspektyvos“

2015-09-18
Š.m. rugsėjo 16 d. Kauno miesto savivaldybėje į pasitarimą „Nemuno upės būklė ir jos perspektyvos“ susirinko dėl sausringos vasaros nusekusiam Nemunui neabejingų organizacijų atstovai. Pasitarime dalyvavo Kauno miesto ir rajono savivaldybių, kitų savivaldybių, įsikūrusių prie Nemuno, VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos, Aleksandro Stulginskio universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Kauno technologijos universiteto, Lietuvos energetikos instituto ir kitų organizacijų bei įmonių atstovai. 

Pasitarimo pirmininkas, Kauno m. savivaldybės administracijos direktorius, G. Petrauskas atkreipė dėmesį į tai, kad dėl sausros Nemunas visiškai nuseko ir, esant tokiai situacijai, keleivinės ir krovininės laivybos plėtra neįmanoma, todėl būtina svarstyti galimybę pakelti Nemuno lygį, o tam reikia inicijuoti Vandens įstatymo, draudžiančio patvankų statybą, 14 str. 3 d. pakeitimą. 

Dr. E. Kasiulis iš Aleksandro Stulginskio universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Nemuno fotografijomis vaizdžiai pailiustravo, kaip smarkiai yra nukritęs Nemuno upės vandens lygis Kauno miesto ribose. VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos generalinis direktorius A. Ivanauskas papasakojo apie problemas, su kuriomis susiduria vidaus vandenų kelius prižiūrintys specialistai. Dėl hidrologinės sausros vandens lygis Nemuno upėje Kauno mieste yra nukritęs daugiau nei 40 cm žemiau projektinio lygio, todėl išlaikyti garantinius kelio gylius įmonės specialistai neturi galimybių. 
VĮ Vidaus vandens kelių direkcija aktyviai remia Vandens įstatymo pakeitimo projektą ir tikisi savivaldybių bei kitų organizacijų, palaikančių vidaus vandenų laivybos plėtrą, paramos. 

 Prof. P. Punio nuomone, patvankų įrengimas ne tik skatintų krovininės laivybos vystymąsi, bet ir mažintų Nemuno vandens lygio svyravimus, padėtų valdyti sausmečio vandens nuotėkį, apsaugotų tiltų atramas nuo išplovimo ir užkirstų kelią tolesniam vagos gilėjimui, taip pat pagerintų estetinį miesto vaizdą. 

UAB „Sweco hidroprojektas“ atstovas G. Motiejaitis pristatė galimus patvankų statymo būdus bei vietas Kauno mieste, o doc. A. Dumbrauskas iš Aleksandro Stulginskio universiteto pademonstravo, kokios teritorijos pavasarinių potvynių būtų užliejamos įrengus patvankas. Remiantis atlikto modeliavimo duomenimis, užliejamų teritorijų plotas būtų netgi mažesnis už natūraliai (be patvankų) pavasarinių potvynių metu užliejamų teritorijų plotą. 

KTU atstovės – lekt. J. Vitkuvienė ir prof.dr. J. Kamičaitytė-Virbašienė - pristatė galimą patvankų ir kitų hidrotechninių statinių poveikį miesto kraštovaizdžiui ir papasakojo apie pasaulines tendencijas prižiūrint upes miestuose. 

Susiekimo ministro patarėjas dr. G. Petrauskas pabrėžė, kad Lietuvos vidaus vandenų keliai įsijungia į bendrą ES vidaus vandenų kelių tinklą ir Lietuva turi siekti užtikrinti tarptautiniais susitarimais nustatytus garantinius kelio matmenis. 

 Šiuo metu Nemuno upėje nustatytas garantinis gylis nuo Kauno iki Jurbarko yra 1,2 m, o nuo Jurbarko iki Klaipėdos – 1,5 m, tačiau modernizuojant kelią, turi būti siekiama, kad gylis būtų ne mažesnis nei 2,5 m. Pasitarimo dalyviai nutarė kreiptis į Lietuvos Respublikos Seimą dėl Vandens įstatymo pakeitimo. Taip pat buvo nuspręsta spalio 3 d. organizuoti viešą talką, kurios metu bus švarinama Nemuno upė ir jos pakrantės.

Kviečiame susipažinti su pranešimais iš pasitarimo.

2015.09.16 nutarimas (docx)

2015.09.16 nutarimas-seimu (docx)

Darbotvarkė 2015.09.16 (pdf)

EK aktualūs dokumentai laivybos plėtrai (ppt)

Esama laivybos būklė ir jos perspektyvos (pptx)

LR Vandens įstatymo 14 str. 3 d. galimų pakeitimų pasekmės (ppt)

Projektuojamų patvankų užliejamos teritorijos (pptx)

Upių tėvas Nemunas pavirto ... bala (pptx)

SH patvankos Kaune 150915.pdf (pdf)