Marvelės krovininės prieplaukos projekte – daugiau garantijų privačiam investuotojui

2015-06-11

            Siekdama atgaivinti krovininę laivybą Nemunu ir užtikrinti Marvelės krovininės prieplaukos Kaune plėtrą, Susisiekimo ministerija kartu su Vidaus vandens kelių direkcija ir VšĮ „Investuok Lietuvoje“ šių metų kovo–gegužės mėnesiais surengė viešąją konsultaciją šiuo projektu besidomintiems investuotojams. Atsižvelgiant į verslininkų pateiktus siūlymus ir pastabas numatoma tobulinti koncesijos konkurso sąlygas ir suteikti daugiau garantijų privačiam investuotojui.

            Viešosios konsultacijos tikslas – paskelbti informaciją apie projektą ir sužinoti rinkos dalyvių nuomonę apie koncesijos suteikimo konkurso sąlygas. Viešinami dokumentai – konkurso sąlygos ir reklaminė projekto brošiūra – buvo paskelbti lietuvių ir anglų kalbomis, kad su jais galėtų susipažinti tiek Lietuvos, tiek užsienio investuotojai. Siekiant geriau paskleisti informaciją, buvo išplatinta 14 spaudos pranešimų užsienio infrastruktūros projektų naujienų portaluose bei išsiųsta daugiau kaip 200 laiškų potencialiems investuotojams ir susijusioms institucijoms.

            Gauti rinkos dalyvių atsiliepimai suteikė vertingos informacijos apie rinkos lūkesčius. Kadangi tai pirmas projektas, viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu įgyvendinamas vidaus vandenų kelių infrastruktūros srityje, potencialūs investuotojai jį vertino atsargiai ir pageidavo daugiau įsipareigojimų iš viešojo sektoriaus. Rinkos dalyvių nuomone, reikia mažinti riziką, tenkančią investuotojui, taip pat numatyti tam tikras įvairių formų garantijas.

            Išnagrinėjus viešosios konsultacijos metu gautus atsiliepimus, nuspręsta tikslinti koncesijos suteikimo konkurso dokumentus ir numatyti sąlygas, kurios padidintų projekto patrauklumą investuotojams.

            Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Nemuno uostų (prieplaukų) išvystymas“ tikslas – Marvelės krovininės prieplaukos infrastruktūros ir krovininės laivybos Nemuno upėje plėtra, siekiant dalį transporto srautų perkelti iš sausumos kelių ir neigiamą poveikį aplinkai. Artimiausiu metu bus baigtas pirmasis Marvelės krovininės prieplaukos statybos darbų etapas. Tolesnė plėtra planuojama suteikiant koncesiją privačiam sektoriui.