VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos vaidmuo Lietuvos –Rusijos valstybės sienos demarkavime

2015-06-10
1_middle

            2015 m. birželio 2-4 d. Maskvoje vyko eilinis Bendros Lietuvos –Rusijos demarkavimo komisijos (toliau – Komisija) posėdis, kuriame dalyvavo ir VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos atstovas A.Rimas.

 

            Direkcijos atstovui dar 2011 m. buvo pavesta vykdyti Komisijos Bendros hidrografinių darbų vykdymo darbo grupės Lietuvos pusės vadovo funkcijas. Pagrindinis šios darbo grupės tikslas buvo nustatyti valstybės sienos padėtį Nemuno upėje ir jos atšakoje Skirvytėje (pasienio ruože, iš viso 109 km ilgyje), taip pat nustatyti salų, esančių nelaivybinėse upėse (Širvinta, Liepona ir Šešupė), teritorinę priklausomybę (iš viso 40 salų). Siekiant tikslumo ir, kad nebūtų ginčytinų situacijų hidrografiniai darbai buvo vykdomi kartu su Rusijos Federacijos specialistais, nuolat keičiantis aktualia informacija apie hidrologinę padėtį upėse.  Minėti darbai buvo vykdomi 2011-2013 m. vasaros-rudens laikotarpiu, vadovaujantis tam tikslui parengtomis instrukcijomis. Tarpiniai rezultatai buvo derinami darbo grupės posėdžiuose bei aptariami eiliniuose Komisijos posėdžiuose.

 

            2015 m. birželio 2-4 d. Maskvoje vykusiame Komisijos posėdyje buvo pritarta Bendros hidrografinių darbų vykdymo darbo grupės atliktam darbui, taip pat buvo konstatuota, kad visi hidrografiniai darbai užbaigti.

 

            Tai yra tik vienas epizodas iš visų sienos demarkavimo darbų, kadangi valstybės siena demarkuojama, pradedant nuo trišalio taško (Lietuva-Rusija-Lenkija) Vištyčio apylinkėse iki pasienio ruožo ties Smalininkais sausumos ir nelaivybinių upių ruožuose, Nemuno upėje bei jos atšakoje Skirvytėje, Kuršių mariose ir nerijoje iki Baltijos jūros. Todėl darbus toliau tęs kitos Komisijos sudarytos darbo grupės, esant reikalui joms talkins hidrografinių darbų vykdymo darbo grupė.

Daugiau nuotraukų

2_thumb 3_thumb