Konkursas

2015-05-09

Valstybės turto nuomos viešas konkursas

 

            VĮ Vidaus vandens kelių direkcija, kodas 132090925, adresas Raudondvario pl. 113, Kaunas, skelbia kilnojamojo turto nuomos viešą konkursą.
             Išnuomojama plūduriuojanti priemonė – brandvachta Nr. 3, pastatymo metai - 1997 m., reg. nr. VK-144, kurios ilgis – 24,4 m, plotis – 6,0 m, aukštis – 1,2 m, bendroji talpa, bruto registracinėmis t, – 155,6. Plūduriuojančioje priemonėje – brandvachtoje Nr. 3 yra 13 dviviečių kambarių, kurių bendras plotas – 92,56 kv. m, pradinis nuompinigių dydis per mėnesį - 6135,37 EUR be PVM, 7423,80 EUR su PVM, turtas išnuomojamas 5 metų laikotarpiui, apgyvendinimo paslaugoms teikti (toliau – brandvachta Nr. 3).

            Suinteresuoti asmenys iki paraiškų pateikimo, 2015 m. gegužės 18, 19 dienomis, nuo 9.00-11.00 val. gali apžiūrėti turtą. Asmuo kontaktams: Strateginio planavimo skyriaus vyresn. specialistė Justina Kugytė, tel. (8 37) 320 757, el. paštas: j.kugyte@is.lt

           Nuompinigiai mokami kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 8 (aštuntos) dienos (jeigu tai ne darbo diena, – iki kitos po jos einančios darbo dienos) pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą. Konkurso laimėtojas, nuomos sutartyje nustatytu laiku nesumokėjęs nuompinigių, moka 0,05 procento delspinigius nuo nesumokėtos nuompinigių sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

           Paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminas – 2015 m. gegužės 22 d. 9.00 val.

        Paraiškos pateikiamos (registruojamos): VĮ Vidaus vandens kelių direkcija, Raudondvario pl.113, LT-47186 Kaunas, 206 kab., Strateginio planavimo skyriaus vyresn. specialistei J.Kugytei.

            Komisijos posėdis įvyks adresu: Raudondvario pl.113, Kaunas, 2015 m. gegužės 22 d. 9.00 val.

            Pradinis įnašas dėl brandvachtos Nr. 3 nuomos - 22271,40 EUR su PVM.

       Pradinis įnašas turi būti sumokėtas iki 2015 m. gegužės 21 d. į VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT 834010042501052514, AB DNB bankas, banko kodas 40100.

         Konkurso dalyviai iki š.m. gegužės 22 d. 9.00 val. pateikia J. Kugytei užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas yra skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui – brandvachta Nr. 3“. Voke turi būti pateikta:

 

           1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas (fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

             2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;

             3. pasiūlymas, kuriame nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis;

            4. banko kvito arba mokėjimo pavedimo, liudijančio įmokėtąpradinį nuompinigių dydį kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu;

             5. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;

             6. paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą.

             7. juridinio asmens įstatų kopija arba kiti dokumentai, patvirtinantys Konkurso dalyvio teisę verstis apgyvendinimo veikla.

 

Turto nuomos konkursas skelbiamas VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos internetinėje svetainėje http://www.liwa.lt/lt/news

Brandvachtos Nr.3 nuomos salygos 2 konkursas