Marvelės prieplaukos statyba padės atgaivinti laivybą Nemunu

2014-02-13


            Vakar Vyriausybės posėdyje pritarta Susisiekimo ministerijos koordinuojamo projekto „Nemuno uostų (prieplaukų) išvystymas“ rengimui. Viešojo ir privataus kapitalo partnerystės projekto tikslas – Marvelės krovininės prieplaukos Kaune infrastruktūros, krovininės laivybos Nemuno upėje plėtra, siekiant dalį transporto srautų perkelti iš sausumos kelių ir taip sumažinti aplinkos taršą, taip pat pasirašyti partnerystės sutartį su privačiu subjektu, laimėjusiu koncesijos konkursą.

 

             „Tai itin reikšmingas Lietuvai projektas, kuris atgaivins krovininę laivybą Nemunu. Pastačius krovininę Marvelės prieplauką, vandens transportas bus integruotas į bendrą šalies logistikos grandinę, pagerės krovininės laivybos sąlygos tarptautinės reikšmės vidaus vandens kelyje nuo Kauno iki Klaipėdos“, – sakė susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius.

            Ministro teigimu, dalį krovinių perkėlus į baržas, sumažės automagistralės tarp Kauno ir Klaipėdos tarša. Krovinių perkėlimo į vandens kelius iniciatyvą skatina ir Europos Sąjunga.

            Partnerystės projektui, kurio maksimali vertė – 294 699 tūkst. be PVM, planuojama taikyti partnerystės būdą – koncesiją. Koncesijos sutartį pasirašys Susisiekimo ministerija. Partnerystės sutarties laikotarpis – iki 25 metų. Partnerystės projekto įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę Susisiekimo ministerija numato pavesti VĮ Vidaus vandens kelių direkcijai.

            Marvelės krovininėje prieplaukoje privačiam subjektui bus suteiktas leidimas infrastruktūrai sukurti, remontui ir priežiūrai, baržų švartavimosi, krovinių krovimo, sandėliavimo, sandėlių nuomos ir kitoms susijusioms paslaugoms teikti.

            Partnerystės projekto įgyvendinimas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu yra efektyvesnis ir priimtinesnis, nes nereikalauja didelių viešojo sektoriaus pradinių investicijų, greičiau sukuriama reikiama infrastruktūra, didžioji dalis su projektu susijusios rizikos perduodama privačiam sektoriui.

 

Susisiekimo ministerijos inf.