Nustatyta salų priklausomybė nelaivybinėse Lietuvos –Rusijos pasienio upėse

2014-02-12            Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos bendros demarkavimo komisijos atstovai darbinio pasitarimo Maskvoje metu aptarė valstybės įmonės Vidaus vandens kelių direkcijos (VVKD) kartu su Rusijos atsakingų institucijų specialistais 2013 metais atliktus hidrografinius ir salų priklausomybės nelaivybinėse pasienio upėse nustatymo darbus valstybės sienos demarkavimo tikslais. Darbai buvo vykdomi Lieponoje, Širvintoje ir Šešupėje. Komisija taip pat įvertino atliktų darbų rezultatus.


            Pasitarimo metu konstatuota, kad pagal Lieponoje, Širvintoje ir Šešupėje atliktų hidrografinių darbų rezultatus nustatyta 40-ties salų priklausomybė, taip pat nustatyta šių upių pagrindinė vaga. Pasak hidrografinių darbų grupės koordinatoriaus, VVKD Kelių skyriaus viršininko Aurelijaus Rimo, tai yra pagrindinis kriterijus nustatant valstybės sienos padėtį salų zonose. Kitose nelaivybinių upių atkarpose valstybės siena bus nustatyta upių viduriu.

            Vidaus vandens kelių direkcija hidrografinius darbus Nemuno upėje bei jos atšakoje Skirvytėje vykdė 2011–2012 m. Tuomet buvo nustatyta pagrindinio farvaterio vidurio linija, kuri ir bus valstybės sienos linija.

            Įmonės gamybos direktoriaus Mindaugo Šimkūno teigimu, pasienio ruože atliekami darbai, reikalingi valstybės sienai demarkuoti, yra ne tik valstybinės, bet ir tarptautinės reikšmės, todėl jie buvo atlikti pagal visus aukščiausius reikalavimus.

            Tolimesni su valstybės sienos demarkavimu susiję darbai bus aptarti kitame Bendros Lietuvos–Rusijos demarkavimo komisijos posėdyje, kuris vyks šių metų pavasarį Lietuvoje.

            Pasitarime Lietuvai atstovavo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, UAB „Aerogeodezijos institutas“ atstovai, VVKD Kelių skyriaus viršininkas A. Rimas. Delegacijai vadovavo URM Rytų Europos ir Vidurinės Azijos departamento direktoriaus pavaduotojas Z. Kumetaitis.