Kelių ir hidrotechnikos statinių priežiūros tarnyba

Pagrindinė tarnybos funkcija – prižiūrėti vidaus vandenų kelius. Žemkasėmis atliekami vagos valymo darbai, navigaciniais ženklais ženklinami farvateriai, kurie navigacijos laikotarpiu nuolat stebimi ir prižiūrimi.

Tarnyba vidaus vandenų kelių naudotojams nuolat teikia informaciją apie navigacijos sąlygas eksploatuojamuose vidaus vandenų keliuose.