Strateginio planavimo skyrius

Strateginio planavimo skyrius atlieka šias funkcijas:

 

·         planuoja įmonės infrastruktūros ir ekonominę raidą;

 

·         organizuoja ES struktūrinių fondų paramos gavimą ir įsisavinimą;

 

·         užtikrina strateginio planavimo proceso įgyvendinimą;

 

·         organizuoja strateginių veiklos planų projektų, investicinių projektų rengimą įmonės uždaviniams įgyvendinti, užtikrina šių projektų įgyvendinimą bei tinkamą lėšų panaudojimą;

 

·         rengia ir teikia pasiūlymus dėl strateginių veiklos planų, kitų dokumentų, reikalingų vidaus vandenų transporto palaikymui ir vystymui, kurie yra įmonės kompetencijoje;

 

·         organizuoja ir koordinuoja projektų ir kitos įmonės veiklos viešinimą;

 

·         organizuoja viešųjų paslaugų teikimą komerciniais tikslais;

 

·         sudaro įmonės metinius ir perspektyvinius veiklos planus.