Teisės – personalo tarnyba

Teisinėmis priemonėmis padeda realizuoti Įmonei suteiktas teises ir pareigas, užtikrina teisės aktų reikalavimų laikymąsi, atlieka Įmonės veiklos teisinę kontrolę, koordinuoja viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą, užtikrina personalo politikos įgyvendinimą.