Konferencija 2015

            2015 m. vasario 6 d. Kaune vyko konferencija „Laivyba vidaus vandens keliais: patirtis, perspektyvos, nauji iššūkiai”, kurios darbo rezultatai pateikti konferencijos rezoliucijoje.


            Konferencijos metu gautų pastabų ir pasiūlymų apibendrinimui buvo sudaryta rezoliucijos rengimo darbo grupė: Aurelijus Rimas, (komisijos pirmininkas) VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos Kelių ir hidrotechnikos statinių priežiūros tarnybos viršininkas, Justina Kugytė, VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos Strateginio planavimo skyriaus vyresn. specialistė, Arūnas Čepelė, LR Aplinkos ministerijos Vandenų departamento vandenų išteklių ir normatyvų skyriaus vedėjas, Arvydas Povilaitis, Lietuvos Mokslų akademijos Vandens problemų tarybos pirmininkas, Aleksandro Stulginskio Universiteto Vandens išteklių inžinerijos instituto profesorius, Gintaras Motiejaitis, UAB „SWECO HIDROPROJEKTAS“ techninis direktorius. Redaguojant rezoliucijos tekstą aktyviai dalyvavo valstybės institucijų ir savivaldybių atstovai, vertingus patarimus teikė profesorius Jurgis Rimvydas Palys. Rezoliucija buvo aptarta konferencijos pabaigoje, ją parėmė daugiau kaip 100 konferencijos dalyvių.


            Rezoliucijoje pagrindinis dėmesys skiriamas tarptautinės reikšmės vidaus vandenų kelio E-41 (Kaunas-Klaipėda) sutvarkymui, Marvelės krovininės prieplaukos Kaune statybai, keleivinės ir krovininės laivybos vystymui, savivaldybėms priklausančių prieplaukų bei vietinės reikšmės vidaus vandenų kelių problematikai, laivybos istorinio paveldo išsaugojimui ir mokslinių tyrimų plėtrai.


            Rezoliucija skatina VĮ Vidaus vandens kelių direkciją inicijuoti glaudesnį bendradarbiavimą tarp įvairių institucijų, tame tarpe aplinkosaugos, savivaldybių, mokslo ir projektavimo įstaigų, visuomeninių organizacijų bei vietos bendruomenių, siekiant propaguoti ir plėsti krovininę, keleivinę bei pramoginę laivybą Lietuvos vidaus vandenų keliais.


            Galima pasidžiaugti, kad kai kurios rezoliucijos nuostatos jau pradedamos įgyvendinti: Kauno miesto savivaldybė planuoja plėsti prieplaukų tinklą, parengti kompleksinę laivininkystės išvystymo Nemuno ir Neries upėmis Kauno mieste programą, o Klaipėdos rajono savivaldybė ieško galimybių atnaujinti laivybą Vilhelmo kanalu, Drevernos upe.


            Svarbiausias rezoliucijos pasiūlymas – parengti tarptautinės reikšmės vidaus vandenų kelio E-41 taip pat kitų vidaus vandenų kelių priežiūros, plėtros ir finansavimo veiksmų plano projektą ir jį pateikti atsakingoms ministerijoms. Šio plano rengimui VĮ Vidaus vandens kelių direkcija numato surengti posėdį, kuriame bus aptartos plano rengimo gairės.
 

Nuotraukos

1_thumb _k201438_thumb _k201451_thumb _k201461_thumb