Hidrografijos skyrius

Hidrografijos skyrius atlieka šiuos darbus:

    • kartografuoja Lietuvos Respublikos hidrografinį tinklą;
    • matuoja uostų akvatorijų ir bendro naudojimo vandens kelių gylius;
    • atlieka esamų ir naujai statomų povandeninių įrenginių, upių vagų reguliavimo ir farvaterio gilinimo geodezinius–hidrografinius matavimus;
    • sudaro ir leidžia Lietuvos Respublikos vidaus vandenų kelių locmano žemėlapius;
    • kaupia ilgamečius vandens lygių kitimų duomenis ir juos apdoroja laivybai tinkamuose Lietuvos vidaus vandenyse;
    • suinteresuotoms Lietuvos Respublikos institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms pagal savo kompetenciją teikia reikalingą medžiagą ir informaciją;
    • daro topografines Hidrografijos skyrius geodezines nuotraukas.
 

Nuotraukos

6_thumb 5_thumb 4_thumb 2_thumb 1_thumb