Ataskaitos

Viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitos (At-3), Įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties ataskaitos (At-8), Viešųjų pirkimų ataskaitos (At-7): http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_profile&task=ataskaitos&Itemid=86&filter_jarcode=132090925&limitstart=0