2016 metai


2016m. tarpinės finansinės ataskaitos:
 
I ketvirtis:

 

Veiklos ataskaita (pdf)
 

Aiškinamasis raštas (pdf)
 

Balansas (pdf)
 

Pelno (nuostolių) ataskaita (pdf)
 

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (pdf)
 

Pinigų srautų ataskaita (pdf)


2016m. tarpinės finansinės ataskaitos:
 
II ketvirtis:

 

Veiklos ataskaita (pdf)
 

Aiškinamasis raštas (pdf)
 

Balansas (pdf)
 

Pelno (nuostolių) ataskaita (pdf)
 

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (pdf)
 

Pinigų srautų ataskaita (pdf)


2016m. tarpinės finansinės ataskaitos:
 
III ketvirtis:

 

Aiškinamasis raštas (pdf)
 

Balansas (pdf)
 

Pelno (nuostolių) ataskaita (pdf)
 

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (pdf)
 

Pinigų srautų ataskaita (pdf)


2016m. tarpinės finansinės ataskaitos:
 
IV ketvirtis:

 

Aiškinamasis raštas (pdf)
 

Balansas (pdf)
 

Pelno (nuostolių) ataskaita (pdf)
 

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (pdf)
 

Pinigų srautų ataskaita (pdf)