2015 metai


2015m. tarpinės finansinės ataskaitos:
 
I ketvirtis:

 

Veiklos ataskaita (pdf)
 

Aiškinamasis raštas (pdf)
 

Balansas (pdf)
 

Pelno (nuostolių) ataskaita (pdf)
 

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (pdf)
 

Pinigų srautų ataskaita (pdf)
 

I pusmetis:

 

2015 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys. (pdf)


 

2015 m. 9 mėnesių įmonės veiklos ataskaita:

 

2015 m. 9 mėn. Finansinių ataskaitų rinkinys: (pdf)


 

2015 m. 12 mėnesių įmonės veiklos ataskaita:

 

2015 m. 12 mėn. Finansinių ataskaitų rinkinys: (pdf)
 

Veiklos ataskaita (pdf)
 

Aiškinamasis raštas (pdf)
 

Balansas (pdf)
 

Pelno (nuostolių) ataskaita (pdf)
 

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (pdf)
 

Pinigų srautų ataskaita (pdf)