2014 metai

2014m. tarpinės finansinės ataskaitos:

 

 I ketvirtis:

 

Įmonės veiklos ataskaita (pdf)

 

Balansas (pdf)

 

Pelno (nuostolių) ataskaita (pdf)

 

Nuosavo kapitalo ataskaita (pdf)

 

Pinigų srautų ataskaita (pdf)

 

Strateginio veiklos plano ataskaita (pdf)

 

 

I pusmečio įmonės veiklos ataskaitų rinkinys:

 

 

Veiklos ataskaita (pdf)


 
Aiškinamasis raštas (pdf)


 
Strateginio veiklos plano ataskaita (pdf)


 
Balansas (pdf)


 
Pelno (nuostolių) ataskaita (pdf)


 
Kapitalo pokycių ataskaita (pdf)


 
Pinigų srautų ataskaita (pdf)

 

 

2014 m. 9 mėnesių įmonės veiklos ataskaita:

 

 

Veiklos ataskaita (pdf)

 


Aiškinamasis raštas (pdf)

 


Strateginio veiklos plano ataskaita (pdf)

 


Balansas (pdf)

 


Pelno (nuostolių) ataskaita (pdf)

 


Kapitalo pokycių ataskaita (pdf)

 


Pinigų srautų ataskaita (pdf)

 

 

2014m. finansinių ataskaitų rinkinys:

 


Veiklos ataskaita (pdf)

 


Aiškinamasis raštas (pdf)

 


Finansinių ataskaitų rinkinys (pdf)

 


Balansas (pdf)

 


Pelno (nuostolių) ataskaita (pdf)

 


Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (pdf)

 


Pinigų srautų ataskaita (pdf)

 

2015m. Metinis finansinių ataskaitų rinkinys:


 

Veiklos ataskaita (pdf)


 

Aiškinamasis raštas (pdf)


 

Balansas (pdf)
 

 
Audito ataskaita (pdf)


 

Nepriklausomo auditoriaus išvada (pdf)