2013 metai

 

 

2013m. tarpinės finansinės ataskaitos:

 

 I ketvirtis:

 

2013m. I ketvirčio įmonės veiklos ataskaita (pdf)

 

Balansas (pdf)

 

Pelno (nuostolių) ataskaita (pdf)

 

Nuosavo kapitalo ataskaita (pdf)

 

2013m. I pusmečio įmonės veiklos ataskaitų rinkinys:

 

2013m. I pusmečio įmonės veiklos ataskaita (pdf)

 

Aiškinamasis raštas (pdf)

 

2013m. I pusmečio pajamos (pdf)

 

Balansas (pdf)

 

Pelno (nuostolių) ataskaita (pdf)

 

Nuosavo kapitalo pokycių ataskaita (pdf)

 

Pinigų srautų ataskaita (pdf)

 

2013 m. 9 mėnesių įmonės veiklos ataskaita:

 

Aiškinamasis raštas (pdf)

 

Balansas (pdf)

 

Nuosavo kapitalo ataskaita (pdf)

 

Pelno-nuostolių ataskaita (pdf)

 

Strateginio veiklos plano ataskaita (pdf)

 

Veiklos ataskaita (pdf)

 

2013m. finansinių ataskaitų rinkinys:

 

Metinė veiklos ataskaita (pdf)

 

Finansinių ataskaitų rinkinys (pdf)

 

Strateginio veiklos plano ataskaita (pdf)