2012 metai

 

 

2012m. tarpinės finansinės ataskaitos

 

 I ketvirtis:

 

Aiškinamasis raštas (doc)

 

Balansas (xls)

 

Pelno-nuostolių ataskaita (xls)

 

2012m. I ketvirčio įmonės veiklos ataskaita (doc)

 

2012m. I pusmečio įmonės veiklos ataskaita (pdf)

 

2012 m. 9 mėnesių įmonės veiklos ataskaita

 

Veiklos ataskaita (pdf)

 

Balansas (pdf)

 

Pelno-nuostolių ataskaita (pdf)

 

Nuosavo kapitalo ataskaita (pdf)

 

Pinigų srautų ataskaita (pdf)

 

2012m. finansinių ataskaitų rinkinys:

 

2012 metų įmonės veiklos ataskaita (pdf)

 

Metinis pranešimas (pdf)

 

Aiškinamasis raštas (pdf)

 

Balansas (pdf)

 

Pelno (nuostolių) ataslaita (pdf)

 

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (pdf)