Marvelės koncesija

Dėl koncesininko atrankos viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Nemuno uostų (prieplaukų) išvystymas“ įgyvendinimui konkurso rezultatų

 

Iki koncesininko atrankos viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Nemuno uostų (prieplaukų) išvystymas“ įgyvendinimui konkurso (toliau - Koncesijos konkurso) sąlygose nustatyto paraiškų dalyvauti išankstinėje dalyvių atrankoje pateikimo termino – š.m. birželio 3d. paraiškų iš Koncesijos konkurso dalyvių nebuvo gauta, todėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Nemuno uostų (prieplaukų) išvystymas“ komisija koncesijos suteikimui organizuoti ir koncesijos suteikimo procedūroms atlikti (toliau – Komisija) bendru sutarimu nutarė, kad Koncesijos konkursas laikomas neįvykusiu.

Komisija nutarė rengti pasiūlymus dėl Koncesijos konkurso sąlygų gerinimo, kurios didintų rinkos dalyvių suinteresuotumą dalyvauti Koncesijos konkurse.


Koncesininko atrankos Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Nemuno uostų (prieplaukų) išvystymas“ įgyvendinimui konkurso informacinė diena

 

2016 m. balandžio 15 d. Kaune vyko „Koncesininko atrankos Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Nemuno uostų (prieplaukų) išvystymas“ įgyvendinimui konkurso“ informacinė diena, kurią surengė Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija ir Valstybės įmonė Vidaus vandens kelių direkcija. Informacinė diena buvo skirta potencialiems investuotojams, besidomintiems viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektu „Nemuno uostų (prieplaukų) išvystymas“.

 

Renginyje dalyvavo Susisiekimo ministerijos, Vidaus vandens kelių direkcijos ir VšĮ „Investuok Lietuvoje“ atstovai, kurie pristatė koncesijos konkursą, jo eigą ir nuostatas, ir supažindino su įrengta Marvelės krovininės prieplaukos infrastruktūra, kuri bus perduota valdyti koncesininkui.

 

Po klausimų aptarimo renginio dalyviai kartu su organizatoriais aplankė Marvelės krovininę prieplauką ir susipažino su įrengta prieplaukos infrastruktūra.

 

Marvelės koncesijos konkurse paraiškų laukiama iki 2016 m. birželio 3 d.

 

 Pranešimai, parengti Informacinei dienai:

 

 1. „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Nemuno uostų (prieplaukų) išvystymas“ įgyvendinimo“. Pranešėjas Lietuvos Respublikos susisiekimo viceministras Saulius Girdauskas.

 

 2. „Esminių konkurso nuostatų pristatymas“. Pranešėjas VšĮ „Investuok Lietuvoje“ Projektų valdymo departamento viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų analitikas Dainius Normantas.

 

 3. „Marvelės krovininės prieplaukos techninių parametrų pristatymas“. Pranešėjas VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos Uostų tarnybos vyriausiasis specialistas Gintaras Motiejaitis

 

 

Paskelbtas Marvelės krovininės prieplaukos koncesijos konkursas

 

Siekdama plėtoti krovininę laivybą vidaus vandens keliais, Susisiekimo ministerija paskelbė koncesininko atrankos konkursą projektui „Nemuno uostų (prieplaukų) išvystymas“ įgyvendinti. Su konkurso laimėtoju numatoma pasirašyti 25 m. trukmės koncesijos sutartį, pagal kurią jis turės išplėsti Kauno mieste prie Nemuno naujai įrengtos Marvelės krovininės prieplaukos infrastruktūrą ir vykdyti šios prieplaukos valdytojo funkcijas.

 

 Paraiškų dalyvauti šiame viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės projekte laukiama iki šių metų birželio 3 d. Koncesijos sutartį tikimasi pasirašyti iki 2017 m. trečiojo ketvirčio.

 

Konkurso dalyviai turės atitikti nustatytus kvalifikacinius reikalavimus: privatus investuotojas per pastaruosius 5 metus turės būti įgyvendinęs bent vieną vandens uosto įrengimo arba laivininkystės statinio projektą, kurio vertė nemažesnė nei 11 mln. eurų. Be to, per pastaruosius 3 metus jis privalės būti valdęs bent vieną uostą ar kitus laivininkystės statinius, kurių  administravimo paslaugų metinė apyvarta didesnė nei 0,5 mln. eurų.

 

 Šio viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės projekto tikslas – Marvelės krovininės prieplaukos infrastruktūros ir krovininės laivybos Nemunu plėtra, siekiant dalį transporto srautų perkelti iš sausumos kelių ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Įgyvendinus projektą tikimasi Nemunu plukdyti iki milijono tonų krovinių per metus. Konkurso dokumentus galima rasti čia.

 

Projekto brošiūra patalpinta čia

Please follow this link to find the project brochure.

 

Marvelės krovininės prieplaukos projekte – daugiau garantijų privačiam investuotojui


            Viešosios konsultacijos tikslas – paskelbti informaciją apie projektą ir sužinoti rinkos dalyvių nuomonę apie koncesijos suteikimo konkurso sąlygas. Viešinami dokumentai – konkurso sąlygos ir reklaminė projekto brošiūra – buvo paskelbti lietuvių ir anglų kalbomis, kad su jais galėtų susipažinti tiek Lietuvos, tiek užsienio investuotojai. Siekiant geriau paskleisti informaciją, buvo išplatinta 14 spaudos pranešimų užsienio infrastruktūros projektų naujienų portaluose bei išsiųsta daugiau kaip 200 laiškų potencialiems investuotojams ir susijusioms institucijoms.

 

            Gauti rinkos dalyvių atsiliepimai suteikė vertingos informacijos apie rinkos lūkesčius. Kadangi tai pirmas projektas, viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu įgyvendinamas vidaus vandenų kelių infrastruktūros srityje, potencialūs investuotojai jį vertino atsargiai ir pageidavo daugiau įsipareigojimų iš viešojo sektoriaus. Rinkos dalyvių nuomone, reikia mažinti riziką, tenkančią investuotojui, taip pat numatyti tam tikras įvairių formų garantijas.

 

            Išnagrinėjus viešosios konsultacijos metu gautus atsiliepimus, nuspręsta tikslinti koncesijos suteikimo konkurso dokumentus ir numatyti sąlygas, kurios padidintų projekto patrauklumą investuotojams.

 

            Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Nemuno uostų (prieplaukų) išvystymas“ tikslas – Marvelės krovininės prieplaukos infrastruktūros ir krovininės laivybos Nemuno upėje plėtra, siekiant dalį transporto srautų perkelti iš sausumos kelių ir neigiamą poveikį aplinkai. Artimiausiu metu bus baigtas pirmasis Marvelės krovininės prieplaukos statybos darbų etapas. Tolesnė plėtra planuojama suteikiant koncesiją privačiam sektoriui.

 

            Baigėsi viešoji konsultacija dėl Marvelės krovininės prieplaukos koncesijos konkurso

 

            Viešoji konsultacija dėl Marvelės krovininės prieplaukos koncesijos konkurso baigėsi š.m. gegužės 8 d. 7 savaites trukusios viešosios konsultacijos tikslas buvo supažindinti rinkos dalyvius su koncesijos konkurso sąlygomis ir išsiaiškinti rinkos dalyvių nuomonę apie konkurso sąlygas bei galimus jų pakeitimus. Gavus ir įvertinus rinkos dalyvių pateiktas pastabas ir pasiūlymus, šiuo metu rengiami galutiniai koncesijos konkurso dokumentai.

             Projekto brošiūra patalpinta čia. Please follow this link to find the project brochure.

 

            Apie Marvelės krovininės prieplaukos projektą

 

            Š. m. vasarą bus užbaigti Marvelės krovininės prieplaukos Kaune statybos darbai (I etapas). Užbaigus šį dalinai iš ES lėšų finansuojamą projektą, įrengta 120 m ilgio krantinė, inžineriniai (vandentiekio, nuotekų, elektros, apšvietimo) tinklai, privažiavimo bei vidaus keliai, krovos ir sandėliavimo aikštelės. Daugiau informacijos apie I statybų etapą rasite čia.

            Įgyvendinant tolimesnę prieplaukos plėtrą, bus rengiamas konkursas dėl koncesininko (prieplaukos operatoriaus) parinkimo.

            LR Vyriausybės 2014.02.12 nutarimu Nr. 113 nustatytas partnerystės sutarties laikotarpis – iki 25 m. Maksimali partnerystės projekto vertė – 294.699 tūkst. Lt be PVM. Koncesininkui suteikiama teisė vykdyti šias veiklas:

·         infrastruktūros sukūrimas, remontas ir priežiūra;

·         baržų švartavimosi paslaugų teikimas;

·         krovinių krovimo ir sandėliavimo paslaugų teikimas;

·         sandėlių nuomos paslaugos;

·         kitos susijusios paslaugos.

 

 

            Pirmoji vidaus vandenų transporto koncesija Lietuvoje suteikta 1919 m.

 

            Pirmoji koncesija nepriklausomoje Lietuvoje vidaus vandenų laivybos srityje buvo suteikta dar 1919 m. Kaip rašoma Susisiekimo ministerijos Vandens transporto departamento „Lietuvos Respublikos vandens transporto valdymo,  veiklos ir plėtros 1918-2008 metais metraštyje“ (sudarytojas Juozas Darulis, Klaipėda, 2009), Lietuvos laivininkystės bendrovė, įsteigta 1919 m. vasario 1 d., iškart kreipėsi į Susisiekimo ministeriją dėl koncesijos vykdyti laivybą Nemuno upe tarp Kauno, Jurbarko ir Tilžės (Sovetsko) suteikimo. Bendrovė įsipareigojo savo lėšomis pastatyti prieplaukas ir sandėlius prekėms. Lietuvos Respublikos Vyriausybė su bendrove sudarė sutartį ir suteikė bendrovei koncesiją 8 metams vežti Lietuvos vandenyse laivais keleivius, krovinius ir gyvulius. Laivininkystės bendrovė įsipareigojo teikti nuolatines susisiekimo paslaugas Nemuno upe tarp Kauno ir Baltijos jūros, esant galimybei, ir kitomis upėmis bei mokėti valstybei 5-10 proc. mokesčių nuo būsimojo pelno. Jau nuo 1919 m. gegužės mėn. Nemunu plaukiojo 4 garlaiviai.

 

Nuotraukos

Img_4574_thumb Img_4613_thumb